YEREL SEÇİMLER VE ANKARA ÇALIŞTAYLARI

2014 Yerel Seçimleri öncesi yaşadığımız kentleri yönetecek olan yerel yönetim kadrolarına yaptığımız; daha adil bir kent hayatı ve nitelikli bir yaşam için, kent adına yapılan her müdahalede ve uygulamada kamu yararını, hukukun üstünlüğünü gözeten ve temel insan haklarını koruyan çalışmaların yapılması konusundaki hatırlatmanın üzerinden beş sene geçti (Bkz: http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=5714&tipi=3&sube=1). Ancak ne yazık ki dikkat çektiğimiz tüm alanlarda üretilen yerel yönetim politikaları ve uygulamaları sonucunda, var olanın daha da gerisine düştüğümüz bir yerel yönetim dönemi geçirdik.  

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere yaklaşırken bizler artık yaşadığımız kentte süregiden ve giderek derinleşen iktisadi, ekolojik, kentsel ve yönetsel tüm krizlere acilen çözüm istiyoruz. Bu doğrultuda, bugün Ankara’da karşı karşıya olduğumuz ve giderek büyüyen her türlü sorun tespitinin yer almasını hedeflediğimiz bir rapor oluşturmak amacıyla çalıştaylar düzenliyoruz. Bu çalıştaylar sonucunda, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin görüşünü taşıyacak olan metin kolektif bir biçimde ortaya çıkarılacaktır.

6 ayrı tema altında düzenlenecek olan çalıştayların takvimi şu şekilde düzenlenmiştir: 19-20-26 Ocak 2019 tarihlerinde “Ulaşım ve Altyapı”, “Sivil Toplum ve Kamusal Mekan”, “Kent Kimliği”, “Planlama Mesleği ve Yerel Yönetimler”, “Kentsel Ekoloji” ve “Kentsel Ekonomi” konularında tartışmalar yürütülecektir. Düzenleyeceğimiz bu çalıştaylara yaşadığımız kente dair sözü olan herkesi bekliyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Etkinlik

Sergi: Bilinmeyen Ulus

Sonraki Etkinlik

Bikitap* Bifilm Başlıyor!

Son Şube Etkinlikleri

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017