TMMOB BİLİRKİŞİLİK 2. ÇALIŞTAYI 25 MART'TA

TMMOB Bilirkişilik II. Çalıştayı 25 Mart 2017 tarihinde İMO Teoman Öztürk toplantı salonunda “6754 Sayılı Yasanın Gölgesinde” başlığıyla gerçekleştirilecek. Çalıştay programına haberin devamından ulaşabilirsiniz.

TMMOB BİLİRKİŞİLİK 2. ÇALIŞTAYI

“6754 Sayılı Yasanın Gölgesinde”

TARİH: 25 MART 2017 – Cumartesi

YER: İnşaat Mühendisleri Odası – Teoman ÖZTÜRK Toplantı Salonu, Necatibey Caddesi No:57 Kızılay, ANKARA

SÜRE: Cumartesi tam gün

SAAT: 25 Mart 2017 Cumartesi, 09.00-19.00

İLGİLİ ÇEVRE: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve Türk Tabipleri Birliği’nin, Oda ve Şube Yönetimleri, Oda ve Şube Bilirkişilik Komisyonları Temsilcileri, Bilirkişi Eğitmenleri, Bilirkişiler, Adalet Bakanlığı, Hukuk çevreleri

ÇALIŞTAYIN AMACI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun 31 Aralık 2016’da açıkladığı “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2016 Sonuçları”na göre 79 milyon 814 bin 871 kişi olarak belirlenen nüfusumuzun yaklaşık % 92,3’ü (74 milyon civarında kişi) il ve ilçe merkezlerinde, % 7,7’si ise belde ve köylerde yaşamaktadır. Bu oran 1990 yılında % 59’a % 41 oranındaydı.

Görüldüğü gibi köyden kente akın büyük oranda sona yaklaşmıştır ama plansız programsız devasa biçimde büyüyen kentlerin hem fiziki hem sosyolojik durumu büyük bir zorlamayla karşı karşıyadır. Avrupa‘nın 200-250 yılda gerçekleştirdiği sanayileşme sürecindeki toplumsal alt üst oluşu, Türkiye son 40 yılda yaşamıştır. Ülkemizin vahşi kapitalizmin acımasız istilası ve eğitim sorunlarının “gölgesinde” büyük oranda bu hareketlilikten doğan sorunları yaşadığı görülmektedir.

Bütün bu kaotik ortamda sorumluluğu ve yükü artan alanlardan biri ve belki de en önemlisi bilirkişilik alanıdır. Son olarak 2016 yılında yasalaşarak mevzuata giren 6754 sayılı Bilirkişilik Yasası ile bilirkişilik hizmeti daha da önemli hale gelmiştir. Bu Yasanın yayımı ile zaten var olan toplumsal önem, aynı zamanda bilirkişilik alanına ilgiyi de çoğaltmaktadır.

Son dönemde adeta meslek olarak algılanan bilirkişilik alanında, bilirkişi sayısı hızla artmakta; teknik, yaşamsal, mesleki ve toplumsal etik gerektiren bilirkişilik, kamusal yönünü kaybedip ilgili ilgisiz her meslekten herkesin yapabileceği kâr amaçlı bir işe dönüşmektedir. Meslekteki teknik ve etik özellik, düzenli bir eğitim almış olmayı ve diploma / sertifikayı ve denetleyici bir örgütsel mekanizmayı gerektirmektedir. Bu özelliği taşımayanların bilirkişi olabilmesini kolaylaştıran uygulamaların nedeni olan eksiklikler ve yanlış uygulamalar, yeniden masaya yatırılıp tartışılmayı gerektirmektedir.

19 Aralık 2015 tarihinde ilki düzenlenen “TMMOB BİLİRKİŞİLİK 1. ÇALIŞTAYI”nın ana aksında belirlenen amaçların bugün karşımızda duran “6754 Sayılı Yasanın Gölgesinde” tekrar ele alınmasının yanı sıra, 6754 sayılı Yasada sayılan meslek örgütlerinin bilirkişilik çalışmalarını bu yeni yasa paralelinde tekrar gözden geçirmek ve çıkacak yönetmeliğe ilişkin tespit, görüş ve önerileri ortaya koymak TMMOB BİLİRKİŞİLİK 2. ÇALIŞTAYI’nın ana amacı olarak önemini korumaktadır.

TMMOB BİLİRKİŞİLİK 2. ÇALIŞTAYI PROGRAMI

25 MART 2017

09.00 – 09.30 KAYIT

09.30 – 10.00 AÇILIŞ KONUŞMASI

Emin Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

10.00 – 10.30 TEMATİK SUNUM

6754 Sayılı Bilirkişilik Yasası Üzerine Bilirkişilik Çalışma Grubu Sunumu

Leman Ardoğan

Timur Bilinç Batur

Şenay Güneş

TMMOB BİLİRKİŞİLİK 2. ÇALIŞTAYI ATÖLYE ÇALIŞMALARI

10.30 – 11.30 1. OTURUM

Oturum Yöneticisi: Ali Fahri Özten

ATÖLYE 1 ÇALIŞMALARI SUNUMLARI salon katılımıyla

6754 Sayılı Bilirkişilik Yasası Kapsamında Bilirkişilik Eğitimleri

Alt Konu Başlıkları

Bilirkişilik Eğitimi Verecek Kurumların Nitelikleri

Bilirkişilik Temel Eğitimine İlişkin Usul ve Esaslar

Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarına Göre Bilirkişilerin Uyacağı Rehber İlkeler

Bilirkişilerin Hazırlayacağı Rapor Standartları

11.30 – 11.45 ÇAY ARASI

11.45 – 12.45 2. OTURUM

Oturum Yöneticisi: Erkin Etike

ATÖLYE 2 ÇALIŞMALARI SUNUMLARI salon katılımıyla

6754 Sayılı Bilirkişilik Yasası Kapsamında Bilirkişilik Uzmanlık Alanları ve Bilirkişilik Ücretleri

Alt Konu Başlıkları

Bilirkişilik Hizmetlerine İlişkin Temel ve Alt Uzmanlık Alanları

Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarına Göre Bilirkişilerin Sahip Olması Gereken Nitelikler

Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarına Göre Bilirkişilerin Aylık Olarak Bakacağı İş Sayısı

12.45 – 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ

14.00 – 15.00 3. OTURUM

Oturum Yöneticisi: Petek Ataman

ATÖLYE 3 ÇALIŞMALARI SUNUMLARI salon katılımıyla

6754 Sayılı Bilirkişilik Yasası Kapsamında Bilirkişilik Etiği ve Bilirkişilerin Denetimi

Alt Konu Başlıkları

Bilirkişilerin Görevlerini Yürütürken Uymaları Gereken Etik İlkeler

Bilirkişilik Listelerinin Oluşturulması, Çıkarılma ve Bilirkişilik Yapmaktan Yasaklanma

Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Usul ve Esaslar

Bilirkişilerin Denetimine ve Performansına İlişkin Usul Ve Esaslar

Bilirkişilik Sicili

15.00 – 15.15 ÇAY ARASI

15.15 – 16.15 4. OTURUM

Oturum Yöneticisi: Nurten Çağlar Yakış

ATÖLYE 4 ÇALIŞMALARI SUNUMLARI salon katılımıyla

6754 sayılı Bilirkişilik Yasasının Mevcut Yasa ve Yönetmeliklere Uyumu

Alt Konu Başlıkları

6754 Sayılı Bilirkişilik Yasası ve Meslek Örgütlerinin Mevzuatı

6754 Sayılı Yasanın Bilirkişilik Yönetmeliği Nasıl Olmalı

16.15 – 16.30 ÇAY ARASI

16.30 – 19.00 FORUM

Forum Yöneticisi: Ali Ekinci

Atölye Sözcülerinin ve Meslek Odaları Temsilcilerinin katılımıyla

19.00 ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRİSİ KOMİSYONU SEÇİMİ VE KAPANIŞ

Önceki Etkinlik

ŞEHİR HASTANELERİ SEMPOZYUMU

Sonraki Etkinlik

TMMOB 2. Kadın Sempozyumu "Mesele Kadın Olmak!" Başlığında 18 Mart'ta Düzenlenecek

Son TMMOB Etkinlikleri

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.