SÖYLEŞİ: AOÇ'NİN HİKAYESİ

16-24 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan Atatürk Orman Çiftliği Çocuk Hikayeleri Yazım Atölyesi öncesinde, Atatürk Orman Çiftliği’nin hikayesini TED Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Zeki Kamil Ülkenli, Gaziantep Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Arş. Gör. Dr. Selin Çavdar Sert ve TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Gencay Serter’den dinledik.


TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Etkinlik

Şehircilik Okumaları #5 - Bildiğimiz Tarımın Sonu

Sonraki Etkinlik

Atatürk Orman Çiftliği Çocuk Hikayeleri Yazım Atölyesi

Son Şube Etkinlikleri

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017