ODA SÖYLEŞİLERİ - 3: MEKâN VE ÜRETİMİ PERSPEKTİFİNDEN KENTSEL HAREKETLER

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak Oda Söyleşilerinin üçüncüsünde Pınar Çobanyılmaz Öztürk’ü konuk edeceğiz.

Mekân üretiminin hâkim aktörleri ile mekânı kullanan kentliler arasındaki gerilim ve çatışma zeminleri günümüz kentsel hareketlerini yorumlamada önemli bir açılım sunmaktadır. Neoliberal kentleşme süreçlerinin, bir yandan kural tanımaz ekonomik büyüme erekleri bir yandan da muhafazakâr ideolojiler ile harmanlandığı Türkiye bağlamı ise kendi özgün durumlarını ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, sunumun odağını, İstanbul özelinde kendisini sarih bir biçimde cisimleştiren ve 2000 sonrası sürecin mekân üretim pratikleri üzerinden ortaya çıkan kentsel hareketler oluşturmaktadır. Sunumda kentsel hareketler ve mekân arasındaki ilişkinin izi sürülecek; mekânın üretimi, gündelik yaşam ve sınıf praksisleri açısından önemi seçilen örnekler üzerinden tartışılacaktır.

20 Kasım 2019 Çarşamba saat 18.30’da M. Kemal Sarp Salonu’nda ‘Mekân ve Üretimi Perspektifinden Kentsel Hareketler’ başlığı ile gerçekleştireceğimiz söyleşiye üyelerimizi, öğrencilerimizi ve konuya ilgi duyan herkesi bekliyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Etkinlik

3. Danışma Kurulu

Sonraki Etkinlik

Atölye+Sergi: Yarım Kalan Yenişehir

Son Şube Etkinlikleri

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017