KRİZİ İNŞA ETTİKLERİ BU TOPRAKLARA, BAHARIN TOHUMLARINI BİZ EKECEĞİZ!

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak yaşam alanlarım üzerinde eşitsiz ve hukuksuz bir biçimde sürdürülen talanın ve kamu kaynakları israfının yanı sıra işsizlik, emek sömürüsü, yoksulluk, iş cinayetleri, güvencesiz çalışma koşulları ve her türlü şiddet biçimine karşı sürdürdüğümüz mücadelemizi haykırmak, emek mücadelemizi güçlendirmek için bu sene de 1 Mayıs’ta meydanlarda olacağız.

Bu 1 Mayıs’a işsizliğin çığır açtığı, fabrikaların, firmaların birer birer kapandığı, çalışanlarının ise büyük bir bilinmezlik içine sürüklendiği bir ekonomik kriz içinde giriyoruz. Kriz ile mücadele etmek için emekçilerin sömürüsü üzerinden şekillenen “Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları” adı altında üretilen politikalar aracılığıyla işverenlerin bir ‘yük’ olarak gördüğü çalışanların tek gelecek güvencesi olan kıdem tazminatları nereye harcanacağı belirsiz bir fona devredilmektedir. İşçilerin maddi olarak kayıp yaşamasının ve güvencesizleştirilmesinin önü açılmaktadır. Sözleşmeli, geçici ve güvencesiz çalışma koşullarında çalışmak zorunda kalan emekçiler; bu ekonomik ortamda gitgide küçülen kazancını, bir de zorunlu BES gibi uygulamalara yedirmek zorunda kalmaktadır. Çalışanlar eşit işe eşit olmayan ücret uygulamaları, mobbing, taciz sarmalı içinde süren çalışma yaşamında işten çıkarılma, işsizlik ve kriz ortamında iş bulamama kaygısı içinde ezilmektedir.
Kriz sadece çalışma hayatında alınan sermaye yanlısı kararlar ile değil kentsel politikalar düzleminde verilen yanlış kararlar nedeniyle de büyümüştür. Tarım ve mera alanlarının yapılaşmaya açılması nedeniyle bugün ucuz ve sağlıklı gıdaya erişim sıkıntısı büyümektedir. Ekonomiye canlılık katmak uğruna ülkenin dört bir yanındaki kaçak yapılaşmalar affedilirken insan hayatı hiçe sayılmıştır. Yurttaşların vergileriyle oluşan Belediye gelirleri ve kamuya ait olan gayrimenkuller türlü cemaat ve vakıflara kapalı kapılar ardında dağıtılmıştır.

Yakın zamanda toplum tüm tehditlere, kutuplaştırmalara ve baskıya rağmen yerel seçimlerde bu sömürü düzenine teslim olmayacağını, Türkiye’nin en büyük şehirlerinde ve kayyum atanan şehirlerinde göstermiştir. Bizler, zayıflatılan bu sömürü düzeninin tamamen yıkımı sonrasında gelecek olan baharın, emekçilerin ellerindeki tohumlardan yeşereceğini göstermek için meydanlara çıkıyoruz. Özgürlük için, demokrasi için, iş için, aş için, umut için, savaşsız bir dünyada sömürüsüz ve insan onuruna yaraşır bir yaşam için, doğamız için, kentlerimiz için, geleceğimiz için, mücadelemizi ve dayanışmamızı güçlendirmek için bütün meslektaşlarımızı ve öğrenci arkadaşlarımızı 1 Mayıs’ta saat 12:00’da Tandoğan Meydanına, Şehir Plancıları Odası kortejine çağırıyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Etkinlik

Oda Söyleşileri - 1: Muhafazakar Kentin İnşası

Sonraki Etkinlik

ŞPO Ankara Öğrencilerle Buluşuyor!

Son Şube Etkinlikleri

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017