KENTSEL DÖNÜŞÜM PANELİ DÜZENLENDİ

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi ile Harita Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nin ortak düzenlediği Kentsel Dönüşüm Paneli 3 Ekim 2015 İMO Teoman Öztürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Harita Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Recep Vadi açılış konuşmasında “Emek ve demokrasi mücadelesini saraylara karşı yükseltmek; savaşa karşı barışın sesi olmak; halkların bir arada yaşamını savunmak; sokakların, meydanların, alanların sahibi olduğumuzu söylemek; doğanın, çevrenin talanına dur demek; işçi katliamlarının önüne geçmek; gericiliğe karşı aydınlığı savunmak; mesleklerimizin itibarsızlaştırılması karşı durmak için 10 Ekim’de birlikte olalım” sözleriyle 10 Ekim’de Ankara düzenlenecek olan “Emek Barış ve Demokrasi Mitingi”ne çağrıda bulundu.

Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Emre Sevim açılış konuşmasında Kentsel Dönüşüm meselesinin bundan 10 yıl önce çok tartışılan bir mesele olduğunu fakat günümüzde gitgide durulduğunu belirtti. Kentsel dönüşümün bundan 10 yıl önce gecekondu mahallelerinde başlayan bir süreçken günümüzde daha üst katmanları içine alan bir süreç haline geldiğini vurgulayarak bugün kentsel dönüşümün sermayenin palazlanması ve yerel ve merkezi yönetimlerin palazlanan sermayeye daha fazla alan açmak istemesi nedeniyle üst katmanlara doğru kaydığını belirtti. Emre Sevim’in “Daha bütüncül alanlar istiyor sermaye, şehir statlarımızı, parklarımızı talep ediyor ve biz mücadelenin daha da büyüyeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle akademiye ve meslek örgütlerine düşen görev mahallelerde, yerellerde kentsel dönüşüm karşıtı hareketlerle birlikte olup mücadeleyi yükseltmektir.” sözleriyle panelin açılışı yapıldı.

İlk oturum Dr. Zeki Kamil Ülkenli’nin oturum başkanlığında Dr. Özlem Çelik’in “Değişen Sermaye Birikimi, Kent ve Mücadele” başlıklı sunumuyla başladı. Çelik’in “teorik anlamda kentsel dönüşümü nasıl kavrayabiliriz?” sorusu ile başlayan sunumunda “Türkiye’de kentsel dönüşüm nasıl başladı?” sorusu sonrasında kentsel dönüşüm ve dönüşümün değişimi konularını irdelendi. Oturum “Yaşam Alanlarımız Kimler ve Ne İçin Dönüşüyor?” başlığı ile Doç. Dr. Özlem Güzey’in sunuşu ile devam etti. Güzey, Türkiye’de kentsel dönüşümün ekonomik yeniden yapılanmanın kentteki bir aracı olduğunu, bunun devlet müdahalesi ile şekillendiğini vurgulayarak dönüşümün öznelerinin kimler olduğu, nasıl tanımlandığını aktarırken, Ankara’da uygulan kentsel dönüşüm projelerinden örnekler vererek sunuşunu tamamladı. Oturum Dr. Mehmet Gür’ün “Kentsel Dönüşüm Nasıl Yapılır?” başlıklı sunuşu ile tamamlandı. Gür, Mülkiyet ve taşınmaza bağlı haklar üzerinden yürüttüğü tartışması sonrasında salonda bulunan katılımcıların soru ve görüşleriyle katkılarının ardından oturum son buldu.

İkinci oturum Recep Vadi’nin başkanlığında Prof. Dr. Asuman Türkün’ün “Kentsel Dönüşüm Beklentiler, Yöntemler ve Sonuçlar” başlıklı sunuşu ilebaşladı. Türkün sunuşunda Kentsel dönüşüm hangi alanlarda yapıldı, kimleri etkiledi, hangi yöntemler kullanıldı, ortaya çıkan sonuçlar neler oldu sorularını masaya yatırırken kentsel dönüşümün sonuçlarının yarattığı tartışma alanlarını ortaya koydu. Oturum Prof. Dr. Erol Köktürk’ün “Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Dönüşüm Modellemesi” başlıklı sunuşuyla devam etti. Oturumun son konuşmacısı Ahmet Yılmaz “Kentsel Dönüşüm Projelerinde Mülkiyet Kazanımı” başlıklı sunuşunda kentsel dönüşüme konu olmuş mülkiyetler üzerindeki ekonomik kazanımlar üzerinden TOKİ uygulamalarını ve arsa payı sorununu değerlendirdi.

Panelin üçüncü ve son oturumu Prof. Dr. Hülagü Kaplan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. İsmail Mutaf “İzmir’de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Son Durum” başlıklı sunuşunda İzmir’de uygulanan kentsel dönüşüm projelerini aktardı. Serdar Nizamoğlu’nun “Kentsel Sürgün” başlıklı sunuşu ile devam eden oturumda Nizamoğlu, yoksulluk, gecekondu sorunu ve beraberinde dezavantajlı gruplar temelinde Ankara’da yapılmış kentsel dönüşüm uygulamalarına bağlı bir tipoloji tanımlaması yaptı. Arş. Gör. Ufuk Poyraz’ın çıkar ve çatışma uğrağı olan kentsel dönüşüm süreçlerinin geldiği nokta itibariyle ele alarak gerçekleştirdiği “Boş Gösteren olarak Kentsel Dönüşüm; Ankara Örneği”  başlıklı sunuşu ile etkinliğimizin panel kısmı son buldu.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şube Sekteri Volkan Bilgin’in kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilen forumda ise Barınma Hakkı Meclisi’nden Candaş Türkyılmaz söz alarak verdikleri mücadeleyi katılımcılarla paylaştı, Dikmen Vadisi ve Saraycık Mahallesi’nde kentsel dönüşüm karşıtı mücadele veren yurttaşlar da söz alarak yaşadıkları süreç hakkında bilgi verdiler. Dayanışmayı büyütme dileklerimizle etkinliğimiz sona erdi.


Önceki Etkinlik

TMMOB Bilirkişilik 2. Çalıştayı Atölye Grupları Toplantısı Yapıldı

Sonraki Etkinlik

Kentsel Dönüşüm Paneli

Son TMMOB Etkinlikleri

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.