ÇALIŞTAY: ULUS KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak Ankara’nın tarihi kent merkezi Ulus’ta yürütülen her türlü çalışmayı yakından takip ediyor, düzenlediğimiz etkinliklerle Ulus’un sorunlarını gündemde tutuyor ve çözüm önerileri geliştirmeye yönelik çalışmaları sürdürüyoruz. Bununla beraber, Ulus’ta ilgili kamu kurumlarınca alınan idari kararları büyük bir özenle takip ediyor, gereken durumlarda hukuki mücadele başlatıyoruz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı’nın Şubemize göndermiş olduğu yazı ile Ulus Tarihi Kent Merkezi Sit Alanı’nı kapsayan alanda yeni bir koruma amaçlı imar planı çalışmasına başlandığı bilgisi iletildi ve Odamızın konu ile ilgili görüşleri talep edildi.

Bu doğrultuda, Ulus Koruma Amaçlı İmar Planı’na yönelik Odamızın görüş ve önerilerini, kapsayıcı bir yöntem ile oluşturmak amacıyla bir çalıştay düzenleyeceğiz. 9 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 18.30’da düzenleyeceğimiz çalıştaya tüm üyelerimizi, öğrenci arkadaşlarımızı ve konuyla ilgili görüş bildirmek isteyen Ankaralıları bekliyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi


*Ulus Koruma Amaçlı İmar Planı planlama alanı sınırlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Önceki Etkinlik

Ankara’ya hoşgeldin öğrenci arkadaşım!

Sonraki Etkinlik

Raci Bademli Hocamızı anmak için bir araya geliyoruz.

Son Şube Etkinlikleri

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017