BİR MİMARLIK VE KENT TARİHİ OKUMASI: ANKARA SİNEMALARI

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak Oda Söyleşilerinin dördüncüsünde Elif Kaymaz’ı konuk edeceğiz.

Ankara’daki ilk film gösteriminin üzerinden geçen neredeyse bir asırlık süre boyunca, sinemalar kentin en önemli kültürel ve sosyal odakları arasında kendilerine yer bulmuştur. 1930ların en gözde mekânları arasında yer alan Yeni Sinema’dan 1950lerin prestijli Büyük Sinema’sına, aynı dönemin mahalle sinemalarından 1970’lerin sinemalı apartmanlarına, Ankara Sinemaları mimari üretim pratikleri, kent içindeki konumları ve izleyici pratikleri açısından oldukça çeşitli ve zengin bir yelpaze oluşturmaktadır. Bu çalışma, Ankara’nın sinema yapılarını dönemin kentsel, mimari ve sosyo-politik koşulları içinde değerlendirirken, sinema mekânlarının hem ortaya çıkış süreçlerini hem de sonraki yaşamlarını birçok aktörün kurduğu ilişkiler ağları üzerinden açıklamaktadır. Bu aktörler yapının mimarı, sahibi, yönetimsel organlar, izleyici, sinema sektörü ve yapının kendisi olarak belirlenmiştir. Bu çeşitli aktörlerin tarihsel süreçteki davranışları, Ankara özelindeki modernleşme ve yapılaşma pratiklerinin oluşumuna katkıda bulunurken aynı zamanlarda bu pratikler ışığında şekillenmiştir.

12 Aralık 2019 Perşembe saat 18.30’da M. Kemal Sarp Salonu’nda ‘Bir Mimarlık ve Kent Tarihi Okuması: Ankara Sinemaları’ başlığı ile gerçekleştireceğimiz söyleşiye üyelerimizi, öğrencilerimizi ve konuya ilgi duyan herkesi bekliyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Etkinlik

Belgesel Gösterimi + Söyleşi : Asfaltın Altında Dereler Var

Sonraki Etkinlik

3. Danışma Kurulu

Son Şube Etkinlikleri

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017