SERGİ: BİLİNMEYEN ULUS

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz sergilerin 5.’sini Odamızın kuruluşunun 50. yılında, ‘Bilinmeyen Ulus’ temasıyla 5-18 Şubat 2019 tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Füreya Koral Sergi Salonu’nda gerçekleştiriyoruz. 1-2 ve 8-9 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlediğimiz 11 farklı atölyede kolektif ve disiplinler arası bir üretim süreci ile son günlerde büyük bir yıkım ve yeni yapılaşma tehdidi altına giren Tarihi Kent Merkezi Ulus’un görülmeyenine, konuşulmayanına ve duyulmayanına odaklanıldı.

5 Şubat 2019 Salı günü saat 19.30’da Füreya Koral Sergi Salonu’nda yapacağımız sergi açılışına herkesi bekliyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi


MANİFESTO

“Doğru” ve “yanlış”, mantığın ürettiği alternatifler iken; “iyi” ve “kötü”, ahlaki normların katı bileşenleridir. İnsan gözlerini kapatır – kötü olanı gör(e)mez, kulaklarını kapatır – duymak istemediğini duy(a)maz, ağzını kapatır – kötü olanı dile getir(e)mez. Kendi düzenine aykırı olanı görememek, duyamamak veya konuşamamak; modern kent insanının da en olağan sancısıdır ve irrasyonel bir tercihtir.

Kent, betondan bir rasyoneller bütünü haline geldiğinde, bu bilinçsizliğin gerçekliği de es geçilir. Hâlbuki yaşamın içinde var olanlar, çoğunlukla ortak bir bilinçsizliğin ürünüdür. Bizler, iyi ve kötü olanı ahlak üzerinden ayıkladığımızı düşünürken, gündeliğin sıradanlığına hapsoluruz.

Bilinmeyen Ulus, Ankara’nın merkezi Ulus’ta, aynı gökyüzüne bakan insanlar olarak gündelik yaşantılarımızın ötesine geçip, hapsolduğumuz bilinçsizliği kazımayı, göremediklerimize, duyamadıklarımıza, dile getiremediklerimize ulaşarak; kentsel yaşamda farklı sıradanlıklara ev sahipliği yapan Ulus‟u ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.


Önceki Etkinlik

Yerel Seçimler ve Ankara Çalıştayları Tamamlandı

Sonraki Etkinlik

Yerel Seçimler ve Ankara Çalıştayları

Son Şube Etkinlikleri

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017