ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ’Nİ GÖRÜŞMEK ÜZERE BİR ARAYA GELDİK

8 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’ni incelemek ve tartışmak üzere 26 Haziran 2018 Salı günü Şubemiz M. Kemal Sarp Salonu’nda yeni dönemimizin ilk danışma kurulunu gerçekleştirdik.

Kentimiz ve meslek alanımız için oldukça önemli olan yönetmeliğe yönelik görüş ve önerilerin tartışıldığı toplantı sonucu, Ankara İmar Yönetmeliği’nin hukuka ve şehircilik ilkelerine aykırı maddeleri hakkında TMMOB Ankara İl Koordinasyon kurulu bünyesinde ilgili odalar ile ortak dava açma yolunda girişmelere başladık.

Yönetmelik metnine buradan ulaşabilirsiniz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Etkinlik

II. Şehirciler Pikniği

Sonraki Etkinlik

Söyleşi ve Forum: Yerel Yönetimlerde Katılım ve Planlama

Son Şube Etkinlikleri

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017