ÇALIŞMA RAPORLARI

8. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şube 8. Dönemi olarak 2014-2016 yılları arasında odamıza, örgütlülüğümüze, mesleğimize, kentlerimize sahip çıkıyoruz şiarı ile üstlendiğimiz sorumluluğu mümkün mertebe yerine getirmeye çalıştık.

Bu iki yıl içerisinde, ne yazık ki alışılagelmiş bir dönem yaşamadık. Neoliberalizm hızlı, acımacız, yıkıcı, dağıtıcı, dönüştürücü, baskıcı tüm unsurları ile daha faaldi, faildi. Emperyalizmin himayeci politikalarının coğrafyamızda, topraklarımızda hükmünün devam ettiği bir dönemdi...

7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin 7. Çalışma dönemi, sermayenin bir yandan tarihte görülmedik bir biçimde kontrolsüzce toprağın tüketimine yöneldiği, diğer yandan da toplumun kapsamlı liberal ve gerici saldırılara maruz kaldığı bir dönemi yaşamıştır. Bu dönemde kentlerin tüm doğal, kültürel ve tarihi mekânları...

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017