BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI

PARSEL PARSEL SORUYORUZ VOL.3 Ankara’nın Yeşil Alanlarında Neler Oluyor?

Doğal ve yapılı çevre ilişkisi, ilk insan yerleşimlerinden bu yana planlamanın ve kentleşmenin önemli bir alt teması olmasına karşın, özellikle sanayi devriminden sonra yeniden tariflenmeye başlamıştır. Kent mekanlarında yoğunlaşan ağır sanayi gelişiminin dayattığı çalışma koşulları, mekansal formlar ve kentsel gündelik...

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017