BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun!

Kalıplaşmış ve iktidar odaklı artan nefret politikalarına, söylemlerine ve eylemlerine; kadını dört duvar içine hapseden düzenlemelere, çocuk yaşta evlendirilmeye, cinsel istismara, nefret cinayetlerine, eşit işe eşitsiz ücrete, emek sömürüsüne, güvencesiz çalışma ve yaşam koşullarına, yoksulluğa, işsizliğe, baskıya, sömürüye, şiddete, savaşa, politik yaşamdan ve kamusal alandan soyutlanmaya, karar alma mekanizmalarından yoksun bırakılmaya ve tüm muhafazakar, gerici, piyasacı, ayrımcı politikalara isyan ediyoruz...

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017