BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI

Sermaye İstiyor, Yöneticiler El Ele Teslim Ediyor!

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak; Alman mimar Paul Bonatz tarafından tasarlanarak 1946 yılında inşası tamamlanan Cumhuriyetin ilk toplu konut yerleşimi Saraçoğlu Mahallesi’ni korumaya ve yaşatmaya yönelik 2013 yılından bu yana farklı alanlarda mücadelemizi sürdürmekteyiz...

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017