BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI

Ankara Bulvarı Sökülecek ve Kamunun Uğradığı Zarar İ. Melih Gökçek'ten Tahsil Edilecek!

Bilindiği üzere Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) alanları için Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayladığı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve eki Ulaşım Planı hakkında, Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin iptal kararı vermesinin ardından Melih Gökçek plan kararlarından biri olan "Ankara Bulvarı"nı kullanımına...

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017