BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI

Okullar Saçılıyor, Okullarımız ve Mahallelerimiz için Tehlike Çanları Çalıyor

2012 yılı başında ortaya atılan, okul alanlarını satmak, dönüşüme konu etmek, okulları kentin dışına çıkararak kentsel saçaklanmayı teşvik etmek gibi amaçlara hizmet edecek ve salt yapılı çevre üretecek Eğitim Yerleşkeleri (Kampüsleri) Projesi’nin Ankara'da ilk örneği, Keçiören ilçesi Bağlum köyünün güneyinde...

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017