BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI

Ankara’nın Doğal Varlıkları İktidarın Rant Kıskacında

Bugün AKP iktidarı, yapılı çevre üretim süreçleri içinde açığa çıkan imar rantlarından beslenen sermaye hareketlerine dayanarak ayakta durmaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda AKP iktidarının uzantısı olan merkezi kurumların (özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Özelleştirme İdaresi) idaresi altında yapılan planlarla tüm insanlık için değer taşıyan doğal ve kültürel varlıklar yoğun bir biçimde yapılaşmaya açılma ve özel sermayeye aktarılma tehditi altındadır.

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017