BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI

Aktörler Değişiyor, Tahribat Değişmiyor! Ulus’un İhtiyacı Koruma Amaçlı İmar Planıdır!

21.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de birkaç yıl önce adı değiştirilen Hacıbayram Mahallesi sınırları içinde 23.10.2019 tarihli ve 1694 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile ilan edilen riskli alan kapsamında bulunan taşınmazların Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararı alınmıştır.
Uzun süredir Ulus’a yönelik parçacıl müdahaleler, kültür ve tabiat varlıklarının yok edilmesine, tahrip olmasına ve kent belleğinde yer etmiş tarihi ve kültürel karakterin bozulmasına yol açmaktadır.

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017