BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI

Adalet Sarayı’nın Yıkımına Yargıdan İptal Kararı!

Adalet Sarayı’nın yıkım kararını ve yerine Ulaşım Transfer Merkezinin tasarlanmasını içeren, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2017 tarih ve 360 sayılı kararı ile onaylanan; “Altındağ İlçesi 7559 ada 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri”ne açtığımız dava sonucunda Bölge İdare Mahkemesi tarafından iptal kararı verilmiştir. Adalet Sarayı’nın yıkımını içeren bu plan değişikliği Ankara’nın karşı karşıya kaldığı birçok planlama sorununun düğümlendiği bir örneğe karşılık gelmektedir.

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017