ŞUBE HABERLERİ

Kent Merkezleri Çalışma Grubu Toplanıyor!

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Kent Merkezleri Çalışma Grubu olarak Kızılay ve Ulus’un mevcut  gündemleri, özgün yapısı ve günümüzde karşılaştığımız planlama sorunları tarif edilecek, tarihsel olarak gelişimi, değişimi ve dönüşümünü ele alınacak ve kent yaşamına katkısı ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Kent merkezlerinin özgün değerlerine ve kamusal yaşama katkısına vurgu yapan etkinlik, atölye, video ve yayın çalışmaları yürütülecektir.

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017