BASIN AÇIKLAMALARI

Tutarsız Kent ve Sağlık Politikalarının Yeni Kurbanı: TCDD Gar Sahası

TCDD Gar Sahası olarak bilinen; Altındağ ve Çankaya ilçelerinin Eti Mahallesi’nde bulunan, Talatpaşa Bulvarı ve Celal Bayar Bulvarı arasında kalan; “Altındağ İlçesi, Eti Mahallesi, 29216 ada 2 ve 19 parseller ile Çankaya İlçesi, Eti Mahallesi 29216 ada 10, 11, 12, 16 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”ne açmış olduğumuz dava devam etmektedir. Bilindiği üzere, TCDD Gar Sahası alanı Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce 6 Temmuz 2018’de ilan edilen imar planı değişikliği önerisi ardından alandaki bir kısmı tescilli olan yapılar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Ankara Medipol Üniversitesine tahsis edilmiştir.

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017